پنج شنبه, 26 مهر 1397
 خوب گوش کردن را یاد بگیریم، گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

هشتمین دوره جشنوراه کتابخوانی رضوی

هشتمین دوره جشنوراه کتابخوانی رضوی

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

ادامه مطلب

اداره روابط عمومی و امور بین الملل

 حوزه های عمل:

ترویج علم و فناوری (ستادی)

    ارتباطات و اطلاع رسانی
    تبلیغات و امور فرهنگی
    انتشارات و مستند سازی
    مراسم و تشریفات
    افکارسنجی و ارتباطات مردمی
    پژوهش و برنامه ریزی
 

راهبـردها:

الف) ایجاد بستر ذهنی و اطلاعاتی برای اجرای بهینه سیاستها و برنامه های معاونت.

ب) معرفی برنامه ها و فعالیتهای معاونت در دو سطح عمومی و اختصاصی،

(عموم جامعه و بدنه تصمیم ساز، صاحب نظر و کارشناسی کشور در حوزه علم و فناوری).

ج) بستر سازی فرهنگی و تبلیغی برای اجرای بهتر سیاست ها و برنامه های معاونت.

و) کمک به عمومی تر شدن «گفتمان پیشرفت علم و فناوری» در جامعه .


ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

    حضور فعال سازمان بهزیستی در نمایشگاه دستاوردهای نظام اسلامی
    سیمرغ بهتر زیستن برای بهترین فیلم اجتماعی
    غرفه سازمان بهزیستی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن برپا می شود
    بهزیستی هم فجر را داوری می کند
    بهزیستی پیشتاز روابط عمومی اقتصاد مقاومتی
    نمایش توانمندی های سازمان در مبحث اقتصاد مقاومتی
    سمینار بررسی نقش روابط عمومی در اقتصاد مقاومتی
    جشنوره های سه گانه زندگی نو در نیمه راه

 SMS1

سامانه ارسال و دریافت پیامک با شماره 30000123


اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻭ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺣﻮﺯﺓ بهزیستی ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻫﺪﻓﻬﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ سازمان بهزیستی  ﺑﺎ ﺩﺭﻙ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭﺳﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﻼﻕ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻛﺎﺭﻯ خود در سازمان بهزیستی ﺩﺍﺭﺩ، ﻛﻮﺷــﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺴــﻮ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻫﺪ.

ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺔ ﭘﻴﺎﻡﻛﻮﺗــﺎﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜــﻦ، ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺤــﻮﻻﺕ ﻛﺎﺭﻯ ﺭﺍ  ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﺍژﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.

 

 

نمای از وب سایت سازمان بهزیستی استان چهار محال و بختیاری

NAMA

  
طراحی و ارتقای پایگاه اطلاع رسانی جدید

فهرست اصلی

نظرسنجی

فعالیت های سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری را چگونه ارزیابی می کنید؟

آخرین به روز رسانی

دوشنبه 09 مهر 1397 6:03:12

انتخاب زبان

71 71

 kodak

mosharekat

moshaver

آب و هوا

1.png2.png3.png5.png6.png7.png8.png9.png91.png92.png93.png94.png95.png96.jpg