پنج شنبه, 29 شهریور 1397
 خوب گوش کردن را یاد بگیریم، گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

هشتمین دوره جشنوراه کتابخوانی رضوی

هشتمین دوره جشنوراه کتابخوانی رضوی

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

اداره کل بهزیستی استان چها رمحال و بختیاری در نظر دارد انواع مختلف بادام از قبیل سنگی،  ربیع و مامایی را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( setadiran.ir ) و با شماره مزایده 1753/4/16 به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

زمان انتشار در سایت : 18/2/97 ساعت 11 صبح                  مهلت دریافت اسناد مزایده : 23/2/97

تاریخ بازدید : 19/2/97 لغایت 22/2/97               آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 28/2/97  ساعت12

زمان بازگشایی : 29/2/97   ساعت11 صبح            زمان اعلام به برنده : 30/2/97 ساعت10 صبح

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.

-         برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .

-         علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) با شماره ذیل تماس حاصل نمایند :    مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021

-         اطلاعات ثبت دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه ( www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود می باشد .

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال وبختیاری

فهرست اصلی

نظرسنجی

فعالیت های سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری را چگونه ارزیابی می کنید؟

آخرین به روز رسانی

یکشنبه 28 مرداد 1397 7:43:43

انتخاب زبان

71 71

 kodak

mosharekat

moshaver

آب و هوا

1.png2.png3.png5.png6.png7.png8.png9.png91.png92.png93.png94.png95.png96.jpg