شنبه, 26 آبان 1397
 خوب گوش کردن را یاد بگیریم، گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

هشتمین دوره جشنوراه کتابخوانی رضوی

هشتمین دوره جشنوراه کتابخوانی رضوی

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

ادامه مطلب

تئاتر معلولان ابرپزاری برای معرفی توانمندی معلولان

کارشناس امورهنری معلولین سازمان بهزیستی کشور: تئاترمعلولین درخدمت تغییرات اجتماعی قرن بیستم است و ابزاری برای معرفی توانمند ی جامعه هدف بهزیستی است.
فاطمه فخری افزود:تئاترمعلولان تئاتری است درخدمت تغییرات اجتماعی قرن 21 که نوعی پیش باوری است که جامعه نیاز به تغییردارد و از این رو نشان می دهد که با تمرین هنرهای اجتماعی می تواند به تغییرات اجتماعی کمک کند.
به گفته وی، تئاتر گامی برای این است که افراد جامعه را به درک درستی از واقعیت موجود سوق دهد و ابزاری برای نزدیک کردن دوجهان متمایزجامعه و تئاتر است.
وی گفت: جشنواره منطقه ای تئاترمعلولین گامی برای یادگیری در جهت رسیدن به شناخت متقابل و تبادل تجربه ها، است

فهرست اصلی

نظرسنجی

فعالیت های سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری را چگونه ارزیابی می کنید؟

آخرین به روز رسانی

دوشنبه 09 مهر 1397 6:03:12

انتخاب زبان

71 71

 kodak

mosharekat

moshaver

آب و هوا

1.png2.png3.png5.png6.png7.png8.png9.png91.png92.png93.png94.png95.png96.jpg