پنج شنبه, 26 مهر 1397
 خوب گوش کردن را یاد بگیریم، گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

هشتمین دوره جشنوراه کتابخوانی رضوی

هشتمین دوره جشنوراه کتابخوانی رضوی

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

ادامه مطلب

مبانی حقوقی فعالیت‌های سازمان

- قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

2- قانون انتزاع وظایف مربوط به بهزیستی از وزارت بهداری و بهزیستی و انتقال وظایف وزیر بهداشت به وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور مصوب 10/12/1359 مجلس شورای اسلامی

3- قانون ادغام واحدهای تربیتی شهرداری های سراسر کشور در سازمان بهزیستی مصوب 6/5/72 مجلس شورای اسلامی

4- اصلاح قانون تشکیل سازمان بهزیستی  کشور مصوب 9/11/1375 مجلس شورای اسلامی

5- قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب  24/8/1371 مجلس شورای اسلامی

6- قانون برنامه 5 ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی، ‌سیاسی و فرهنگی کشور مصوب 11/6/82 مجلس شورای اسلامی

7- ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی

8- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/83 مجلس شورای اسلامی

9- آئین نامه اجرائی جزء 5 بند الف ماده 192 قانون  برنامه 5 ساله سوم مصوب مورخ 28/2/80 هیأت محترم وزیران در خصوص ساماندهی امور بیماران روانی مزمن

10- آئین نامه اجرائی جزء 5 بند الف ماده 192 قانون برنامه 5 ساله سوم مصوب مورخ 26/1/83 هیأت وزیران در خصوص ساماندهی امور سالمندان

11- آئین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب مورخ 8/4/1384 هیأت وزیران

13- تبصره های مندرج در قوانین بودجه سنواتی

14- قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی

فهرست اصلی

نظرسنجی

فعالیت های سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری را چگونه ارزیابی می کنید؟

آخرین به روز رسانی

دوشنبه 09 مهر 1397 6:03:12

انتخاب زبان

71 71

 kodak

mosharekat

moshaver

آب و هوا

1.png2.png3.png5.png6.png7.png8.png9.png91.png92.png93.png94.png95.png96.jpg