Saturday, 17 November 2018
 Well, listening, sometimes the opportunities are very slow

The 5th "Aunt" Theater Regional Theater Festival in Shahr-Kord was announced.

In this tradition, 150 artists with disabilities were honored in the fields of acting, directing, dramatization, stage design, light design, offset design, brochures, music, and more.

ادامه مطلب

Chaharmahal and Bakhtiari governor visited the welfare centers

Iqbal Abbasi, the governor of Chaharmahal and Bakhtiari, visited a disabled refugee home and a center for the elderly in Shahr-e-Kord, and appealed to the authorities of these centers.

ادامه مطلب

درباره سازمان

اداره کل بهزیستی چهارمحال وبختیاری همزمان با سازمان بهزیستی کشور بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی در25 تیرماه 1359با هدف کمک به تحقق اصول 21و 29قانونی اساسی با پیشنهاد شهید دکتر فیاض بخش تشکیل شد.

در سازمان بهزیستی دو نوع فعالیت انجام می شود یکی از این فعالیتها مربوط به جمعیتی خاص مثل معلولان، زنان سرپرست خانوارو آسیب دیدگان اجتماعی است که به صورت مستمر از خدمات این سازمان استفاده می کنند، این افراد که تعداد آنها بیش از 32هزار نفراست که به صورت مستمر خدماتی ازجمله روان شناسی، مددکاری، نگهداری در مراکز به آنها ارایه می شود. نوع دیگر خدمات بهزیستی مشمول همه افراد جامعه می شود مانند طرح غربالگری تنبلی چشم، آموزش مهارت های زندگی، آموزش به زوج های جوان است.

اقدامات سازمان در حوزه توانمندسازی به ویژه مسکن و اشتغال با تکیه بر طرح‌های نوین سازمان، پیشگیری و اهمیت آن در فعالیت‌های سازمان و همچنین تأکید بر تبلیغ و اطلاع رسانی جلب مشارکت‌های مردمی با عنوان عامل تسریع در فعالیت‌های سازمان مدنظر می‌باشد

یکپارچگی فعالیت‌های سازمان و تفکیک ناپذیر بودن آن و نیز خدمات تخصصی سازمان که بیشتر در حوزه توانمندسازی، فرهنگی، پیشگیری، اجتماعی و توانبخشی صورت می‌پذیرد سبب بالا رفتن انتظارات از بهزیستی شده و هر آنچه برای بهتر زیستن جامعه تهدید محسوب می شود، به نوعی بخشی از وظایف بهزیستی به حساب میآید.

در همین راستا این اداره کل در حال حاضر در قالب حوزه های مختلف وظیفه حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند، ارائه خدمات مختلف به عموم افراد از جمله کودکان و نوجوانان ،ساماندهی ، حمایت و نگهداری از کودکان خیابانی، تامین جهیزیه مورد نیاز ایتام، معلولان و آسیب دیدگان نیازمند، ارائه خدمات حمایتی وتوانبخشی به معلولان، حمایت ونگهداری معلولان غیرقابل توانبخشی، ساماندهی و حمایت و نگهداری از سالمندان، بیماران روانی مزمن، درمان و بازتوانی معتادان ، حمایت از معتادان بهبود یافته، ارائه خدمات مشاوره ای، ایجاد فرصت های شغلی برای گروه های هدف سازمان ، جلب مشارکت های و فعالیت گروه های دوطلب و موسسات غیر دولتی را برعهده دارد.

last update

Monday 01 Oct 2018 6:03:12

1.png2.png3.png5.png6.png7.png8.png9.png91.png92.png93.png94.png95.png96.jpg