Saturday, 17 November 2018
 Well, listening, sometimes the opportunities are very slow

فعالیت 62 تیم اجتماع محور در استان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بهزیستی استان در آیین افتتاح نمایشگاه خودروهای کلاسیک با شعار نه به مواد مخدرگفت: در راستای پیشگیری از اعتیاد62 تیم اجتماع محور در محلات با مشارکت مردم در مورد اعتیاد و عواقب آن اطلاع رسانی می کنند.
وی گفت:این تیم ها با آموزش مهارت های زندگی، آموزش پیش از ازدواج،آموزش زندگی خانواده و عواقب فضاهای مجازی در زمینه پیشگیری از مواد مخدر فعالیت می کنند
میرزایی افزود:سال گذشته یازده هزار و 92 نفر برای درمان اعتیاد به21 مرکز درمان و کاهش آسیب های اجتماعی استان مراجعه کردند.
مدیرکل بهزیستی با اشاره به خط ملی مشاوره تلفنی 09628 در حوزه اعتیاد افزود: بیشترین تماس گیرندگان با خط های مشاوره تلفنی اعتیاد را زنان تشکیل می دهند.
وی از راه اندازی پنج مرکز اقامتی ویژه مردان و یک مرکز اقامتی ویژه بانوان در سالجاری خبر داد و افزود: این مراکز به صورت غیر دولتی و تحت نظارت بهزیستی اداره می شوند.
میرزایی در ادامه افزود: سازمان بهزیستی به منظور حمایت از قشر بی بضاعت برای ترک اعتیاد این بیماران یارانه درمان به مراکز ترک اعتیاد پرداخت می شود.

62team

last update

Monday 01 Oct 2018 6:03:12

 kodak

mosharekat

moshaver

آب و هوا

1.png2.png3.png5.png6.png7.png8.png9.png91.png92.png93.png94.png95.png96.jpg