Saturday, 17 November 2018
 Well, listening, sometimes the opportunities are very slow

اعزام 250 نفر از خانواده بهزیستی به مشهد مقدس

250 نفر از کارشناسان و مددکاران مراکز دولتی و غیر دولتی حوزه امور اجتماعی و همچنین اعضای جامعه معلولین است در قالب چهار کاروان عازم مشهد مقدس شدند.
محمد میرزایی، مدیرکل بهزیستی استان با اعلام این خبر افزود: طرح اعزام افراد جامعه هدف از سالیان قبل در سازمان بهزیستی اجرایی شده است؛ ولی امسال برای نخستین بار هماهنگی اعزام 125 نفر از کارشناسان و مددکاران حوزه امور اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.
میرزایی با اشاره به نوع فعالیت مددکاران و ارتباط نزدیک این گروه با جامعه هدف، خاطر نشان کرد : این برنامه با هدف تقویت روحیه مددکاران و به منظور تشویق این گروه در حال اجرا می باشد.
مدیرکل بهزیستی استان گفت: رشد و ارتقای فرهنگی مددجویان از مهم ترین اولویت های سازمان بهزیستی است که در همین راستا نیز 120 نفر از اعضای جامعه معلولین با اعتبار اختصاص داده شده از طرف بهزیستی استان به مشهد مقدس اعزام شدند.

ezam

last update

Monday 01 Oct 2018 6:03:12

 kodak

mosharekat

moshaver

آب و هوا

1.png2.png3.png5.png6.png7.png8.png9.png91.png92.png93.png94.png95.png96.jpg