Saturday, 21 July 2018
 Well, listening, sometimes the opportunities are very slow

اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر راه اندازی می شود

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در برنامه ششم توسعه اورژانس اجتماعی در تمام شهرهای بالای 50 هزار نفر راه اندازی می شود.

حبیب الله مسعودی فرید روز دوشنبه در همایش دختران، حمایت های روانی - اجتماعی و توسعه پایدار در شهرکرد با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 190 اورژانس اجتماعی در کشور فعال شده است، افزود: اورژانس اجتماعی با حضور در محلات آسیب پذیر شهر نسبت به رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی اقدام می ‌کند.

وی اظهار کرد: بهزیستی خدمات متعددی در حوزه پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی از جمله آموزش مهارتهای زندگی و پیش از ازدواج و آموزش خانواده را در دست اجرا دارد.

مسعودی فرید اظهار کرد: براساس قانون، سازمان بهزیستی متولی سلامت اجتماعی جامعه است و در این راستا طراحی نظام ارائه خدمات اجتماعی را در دست اجرا دارد.

به گفته وی در این نظام، خدمات قابل ارائه به جامعه هدف سطح بندی شده و با طراحی نظام ارجاع برای پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی برنامه ریزی و هدفگذاری می شود.

وی یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی در جامعه به خصوص در حوزه زنان و دختران را بحث طلاق عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه نرخ طلاق در چند سال اخیر در کشور رو به افزایش است، اما با فعالیت های آموزشی، پیشگیری و فرهنگ سازی در 2 سال اخیر شیب افزایش طلاق کاهش پیدا کرده است.

مسعودی فرید از افزایش شیوع اعتیاد در بین زنان به عنوان یک تهدید در کشور یاد کرد و گفت: 10 درصد نرخ شیوع اعتیاد در زنان است.

وی با بیان اینکه عوارض اعتیاد در زنان بیشتر از مردان است، افزود: کاهش اعتیاد در بین زنان نیاز به برنامه ریزی ملی در حوزه توانمندسازی زنان و دختران و سرمایه گذاری بیشتر در حوزه کاهش آسیب دارد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: توانمندسازی زنان و دختران یکی از اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی است و هم اینک تدوین نظتم جاتمع خدمات اجتماعی در بهزیستی نیز در دست اجراست.

در پایان همایش دختران، حمایت های اجتماعی، توسعه پایدار از دختران برتر جامعه هدف این سازمان در حوزه های مختلف تقدیر شد.

HemayeshDokhtar1

last update

Monday 25 Jun 2018 7:42:32

 kodak

mosharekat

moshaver

آب و هوا

1.png2.png3.png5.png6.png7.png8.png9.png91.png92.png93.png94.png95.png96.jpg