پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری – راهنمای تماس

دسته: راهنمای تماس

مهد های کودک خصوصی شهری

مهد های کودک خصوصی شهری تلفن وفاکس مهد آدرس شهرستان مدیر موسس نام مهد کودک ردیف   2254979-2254980 خ سعدی ک ۶۲ پلاک شهرکرد زهرا هاشمی زهرا هاشمی ۲۲بهمن ۱   2220296 بلوار حافظ   چهار راه سعدی روبرو ی بانک سرمایه شهرکرد رضوان توکل رضوان توکل گلها ۲   3387933 میرآباد غربی   خ شمس تبریزی شهرکرد گیتی محمدی…

مراکز توانبخشی

مراکز توانبخشی شهرستان تلفن صاحب امتیاز آدرس نام مرکز ردیف شهرکرد-سامان ۰۳۸۲۳۵۲۲۱۸۷ کوکب حیدری سامان-خ امام ک نشاط پرنیان ۱ شهرکرد-سامان ۰۳۸۲۳۵۲۲۱۹۲ بنفشه گوجانی سامان-خ امام خمینی ک دوم سالمندان بهشت کوچک ۲ شهرکرد ۲۲۴۳۹۸۷ شهرزاد حبیبی چهارراه فصیحی-خ سعدی شرقی-بن بست اول ثمین ۳ شهرکرد ۳۳۸۴۴۵۰ مهشید بهرامن خ ۱۲ محرم جنوبی-ک ۱۳-پ۷۶ کار آفرین ۴ شهرکرد-شهر کیان ۷۲۲۱۴۳۰…

مراکز پیشگیری

مراکز پیشگیری شهرستان صاحب امتیاز آدرس نام مرکز ردیف بروجن شهلافرحزادبروجنی بروجن خ طالقانی پاساژمحبوب طبقه دوم واحد۱۱ مشاوره روانشناختی آفرینش بروجن ۱ شهرکرد محمدرضاشریعتی شهرکرد-خ مطهری درمان وبازتوانی افق نو ۲ اردل علی ابراهیمی اردل-بلوار شهداء-محل قبلی اداره برق جنب بانک مسکن مرکزدرمان وبازتوانی معتادین ۳ شهرکرد نازنین روستا شهرکرد-خ مولوی روبروی دبیرستان پریدخت رئیسی کلینیک مددکاری پارسا ۴…