پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری – معاونت ها

دسته: معاونت ها

مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد

معاونت توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد: در سال ۱۳۷۱ ساختار حوزه ی مرکز توسعه ی پیشگیری و درمان اعتیاد در سازمان بهزیستی کشور ایجاد گردید که متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها می‌باشد. مأموریت مرکز: مأموریت حوزه مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد کاهش بار ناشی از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها از طریق کاهش بروز و شیوع آنها و…

معاونت امور توانبخشی

معاونت توانبخشی: معاونت توانبخشی مجموعه‌ای است که اقدامات هدفمند را، در جهت قادر سازی شخص معلول، به منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها انجام  می دهد. بر این اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می‌باشد. اهداف معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی: توانمندسازی جسمی،…

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

معاونت امور اجتماعی اهداف معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور: توانمندسازی در جامعه تخت پوشش سازمان توسعه ارائه خدمات سازمان به افراد در معرض آسیب توسعه برنامه های تربیتی و پرورشی پیش از سن دبستان توسعه خدمات بیمه ای برای افراد تحت پوشش افزایش کیفیت ارائه خدمات گزارش پوشش جغرافیایی ارائه خدمات ارتقا بر حضور سازمان در سیاست گذاری های مرتبط…