پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری – فراخوان ها

دسته: فراخوان ها

فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به بخش خصوص واجد شرایط

به استناد بند ۲-۴ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی در نظر دارد، نسبت به واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت ضوابط و قوانین و مقررات مربوطه و شیوه نامه جایگزینی مراکز وابسته به دستگاه های…